testtet2023array(10) { [0]=> int(2023) [1]=> int(2022) [2]=> int(2021) [3]=> int(2020) [4]=> int(2019) [5]=> int(2018) [6]=> int(2017) [7]=> int(2016) [8]=> int(2015) [9]=> int(2014) }

IRカレンダー

 • 第1四半期
  • 4月
  • 5月
  • 6月
 • 第2四半期
  • 7月
  • 8月
  • 9月
 • 第3四半期
  • 10月
  • 11月
  • 12月
 • 第4四半期
  • 1月
  • 2月
  • 3月
掲載年を選択:

[2023.12.07] 個人投資家向け会社説明会開催

[2023.11.09] 2024年3月期 第2四半期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催

[2023.11.09] 2024年3月期 第2四半期決算発表(15:00)

[2023.10.01] 沈黙期間(2023年10月1日~11月9日)

[2023.08.09] 2024年3月期 第1四半期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催

[2023.08.09] 2024年3月期 第1四半期決算発表(15:00)

[2023.07.01] 沈黙期間(2023年7月1日~8月9日)

[2023.06.28] 個人投資家向け会社説明会開催

[2023.05.10] 2023年3月期 通期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催

[2023.05.10] 2023年3月期 通期決算発表(15:00)

[2023.04.01] 沈黙期間(2023年4月1日~5月10日)

[2023.03.10] 個人投資家向け会社説明会開催

[2023.02.07] 2023年3月期 第3四半期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催

[2023.02.07] 2023年3月期 第3四半期決算発表(15:00)

[2023.01.01] 沈黙期間(2023年1月1日~2月7日)